Apnea- ja kuorsauskisko

Varaa aika

Uniapneaa tai kovaäänistä kuorsausta voidaan hoitaa yksilöllisesti hampaiston muodon mukaan valmistetulla kiskolla, jota käytetään öisin. Kiskon avulla nielun kudokset ja lihakset kiristyvät, jolloin hengitystiet pysyvät paremmin avoinna, kieli pysyy edessä ja nielun pehmeiden kudosten värinä vähentyy. Täten potilaan yölliset hengityskatkokset ja kuorsaus vähenevät.

Varaa aika

Mikä on uniapnea?

Uniapnea on yleinen sairaus ja se on tavallisesti tunnistettavissa tarpeeksi pitkistä yöunista huolimatta esiintyvästä väsymyksestä. Uniapnea diagnosoidaan unipatjakokeella. Diagnoosin kriteerinä on vähintään 10 sekunnin hengityskatkos, joita uniapneaa sairastavalla potilaalla esiintyy yhden tunnin aikana 5-15 kappaletta lievässä apneassa, 16-30 kappaletta keskivaikeassa ja yli 30 kappaletta vaikeassa uniapneassa.

Uniapnea jaetaan kolmeen luokkaan:

  • Obstruktiivisen uniapnean syynä on ylähengitysteiden ahtaus. Nukkuessa ja hengityskatkoksista huolimatta hengitysliikkeet jatkuvat, mutta ilma ei kierrä. Tavallisesti kieli painuu nieluun tukkien ilmatiet.
  • Sentraalisessa uniapneassa hengityksen säätely on häiriintynyt, joten hengityskatkoksen aikana ei tapahdu hengitysliikkeitä.
  • Kolmas luokka on sekamuotoinen uniapnea, joka on obstruktiivisen ja sentraalisen uniapnean yhdistelmä.

Miten uniapneaa hoidetaan?

Uniapneaa hoidetaan tämänhetkisen tiedon valossa kolmella eri tavalla: CPAP-laitteella, joka antaa lisähappea, apnea-kiskolla tai leukojen kirurgisilla siirtoleikkauksilla. Ensimmäiseksi ”first-line”-hoidoksi lievän tai keskivaikean uniapnean kohdalla voidaan suositella hengitysteiden pitämistä jatkuvasti auki turvallisesti erityisten hammaskiskojen avulla.

Valmistamme Somnomed-uniapneakiskoja, joka on yksilöllinen, hampaiston muodon mukaan valmistettu kisko, joka koostuu sekä ylä- että alaleuan kiskoista. Patentoidun evämuotoilun ansiosta alaleukaa pidetään hellästi edessä hoidon onnistumisen kannalta edullisessa asennossa. Kielen lihakset kiinnittyvät alaleuan kärkeen. Kiskojen avulla siirrettäessä alaleukaa eteenpäin saadaan aikaiseksi nielun kudosten ja lihasten kiristyminen: täten kieli pysyy edessä ja hengitystiet pysyvät paremmin avoinna nukkumisen aikana. Tämä kiristys estää myös ylemmän nielualueen pehmeiden kudosten värisemistä hengityksen vaikutuksesta, mikä on usein syynä kovaääniseen kuorsaukseen – apnea-kiskoa voidaan siis käyttää myös häiritsevän kuorsauksen ehkäisemiseen.

Voisiko apnea-kisko auttaa myös sinua nukkumaan paremmin?

Mikäli epäilet uniapneaa, ota ensimmäisenä yhteys omaan lääkäriisi.

Jos sinulla on jo diagnosoitu lievä tai keskivaikea uniapnea, tai kärsit kovaäänisestä kuorsauksesta, ota yhteyttä!

Kysy lisää